Wanneer moet een hijswerktuig nu eigenlijk gekeurd worden? Meer info
ACECNV Certificeringen:
Een waarborg voor kwalitatief hijsen en heffen

Meer info
Wet en regelgeving? 
Kijk hier waar je aan moet voldoen... Meer infoDe zekerheid van een juiste inspectie!

Laat u uw hijs- en hef apparatuur met regelmaat keuren en beproeven, dan heeft u altijd een bewijs in handen dat u er álles aan gedaan heeft om de veiligheid van uw medewerkers te waarborgen. Zeker als u daarvoor samenwerkt met een door een ACECNV erkend bedrijf. Want van de keurmeesters van onze brancheorganisatie weten de verzekeraars dat ze hun vak verstaan. Ze zijn persoonlijk gecertificeerd en daardoor aantoonbaar deskundig. En dus houden ze zich aan alle afgesproken voorschriften en werkwijzen. Want ze weten dat ze steekproefsgewijs door hun eigen brancheorganisatie gecontroleerd worden.

Een last die uit je kraan valt, je moet er toch niet aan denken...!

Heeft u nog vragen over hijsen en heffen?

Als branchevereniging geeft de EKH sinds 1993 praktische invulling aan actuele wet- en regelgeving. Dat geeft duidelijkheid. Met uitgebreide werkvoorschriften en keuringsschema’s gebaseerd op normen uit de Machinerichtlijn, de Arbowet, NEN, DIN e.d. houden we het veiligheidsniveau in Nederland op peil. Daarnaast voorziet de EKH - als instituut op het gebied van hijsen en heffen - in een onafhankelijke geschillencommissie, een klachtencommissie en een waarborgcommissie.

Heeft u nog vragen op het gebied van hijsen en heffen? Neem dan even contact op met het secretariaat van het EKH. Wij kunnen u vast de juiste antwoorden geven!
 

ACECNV, altijd de juiste norm!

Ook ACECNV lid worden?

ACEC-bedrijven nemen alle zorgen uit handen. Zij helpen bedrijven om aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen op het gebied van hijsen en heffen. EKH keurbedrijven staan bekend als vakkundig en integer en zijn daarom alom gerespecteerd. Want keuren en inspecteren is té belangrijk om aan beunhazen over te laten. Verder verzorgt de EKH ook opleidingen tot vakbekwaam keurmeester 'Onder de haak' en/of 'Boven de haak' met persoonsgebonden certificaten voor al haar leden.

Bent u ook graag vakbekwaam? Neem dan voor meer informatie even contact op met de secretaris van het ACECNV, de heer Dirk Ammersingh. Hij is telefonisch bereikbaar op T (597) 8822102 of stuur een mail naar acecnv@hotmail.com